کفپوش بتن سخت پایه کوراندوم

ASOTOP-200 سـخت کننـده سـطح بـر پایـه کورانـدوم پـودری و ترکیبـی از مـواد شـیمیایی مخصـوص و رنگدانـه هـا مـی باشـد.

جزئیات محصول

توضیحات

ASOTOP-200 کــه بــر روی بتــن تــازه اعمــال مــی شــود ســطحی بــدون درز بوجــود مــی آورد و موجــب افزایــش مقاومـت سـطح رویـــــه در برابـر سـایش و گچـی شـدن مـی گـردد. این ماده برای تمامی سطوحی که در معرض سایش شدید قرار دارند مناسب است مانند:

مصارف

  •  کف های صنعتی و انبارها 
  •  آشیانه هواپیما، اسکله ها و پارکینگ های روباز و سر پوشیده 
  •  سکوهای بارگیری 
  •  محل فرود هلیکوپتر 
  •  پیاده روها
  •  کف نیروگاه ها

     

     
شماره مقاله رنگ  سایز بسته بندی واحد
- خاکستری / قرمز / سبز کیسه های 25 کیلوگرمی کیسه

آببندی

مصالح کاشیکاری

ترمیم

کفپوش

افزودنیهای بتن

 

 

 

 

 ایران ، تهران ، شهرک غرب ،بلوار دریا ،خیابان موج ، عسگری غربی ، پلاک 31

 

 0098.21.88371900 الی 7

 

خبرنامه شومبرگ پارس

پست الکترونیک خود را وارد نمایید :